นักเศรษฐศาสตร์เชื่อศก.ไทยปีนี้โต3.4%

นักเศรษฐศาสตร์เชื่อศก.ไทยปีนี้โต3.4%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 มองเศรษฐกิจโลกยังเสี่ยงจับตานโยบาย เชื่อเศรษฐกิจไทยปีนี้โตได้ 3.4%

นายคอร์ โฮ อี้ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 หรือ AMRO กล่าวว่า เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน +3 ในปี 2560 นั้นผ่านปัจจัยเสี่ยงจากภายนอกในช่วงปี 2559 มาได้เป็นอย่างดี แต่ความไม่แน่นอนด้านนโยบายเศรษฐกิจโลกเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะการค้าต่างประเทศมีแนวโน้มการกีดกันมากขึ้น ขณะที่ตลาดเงินยังคงมีความผันผวน โดยรวมแล้วคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในภาพรวมของกลุ่มนี้จะเติบโตได้ร้อยละ 3-5 โดยประเทศไทยจะเติบโตได้ที่ร้อยละ 3.4 ขณะที่เศรษฐกิจในประเทศจีนและญี่ปุ่นทรงตัวต่อเนื่อง แต่ยังมีความเสี่ยงจากนโยบายกีดการการค้าจากสหรัฐอเมริกา 

นอกจากนี้ มองสถานการณ์ค่าเงินบาท และความผันผวนในตลาดโลกที่เกิดขึ้นในขณะนี้ว่า นักลงทุนจะต้องเตรียมความพร้อมในการปิดจุดเสี่ยงในสภาวะความไม่แน่นอน โดยมองว่าในแต่ละประเทศยังคงมีเครื่องมือในการรองรับและดูแลได้เป็นอย่างดี