มุกดาหารชูโลจิสติกส์ประตูตะวันออกสู่อาเซียน

มุกดาหารชูโลจิสติกส์ประตูตะวันออกสู่อาเซียน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เผย มุกดาหาร ชูจุดแข็งด้านโลจิสติกส์ ประตูตะวันออกสู่อาเซียนพลัส นำยุทธศาสตร์ “ท่าเรือบก” มากระตุ้นนักลงทุนในกลุ่มอินโดจีน

ในวันนี้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับจังหวัดมุกดาหาร จัดงานเปิดตัวศักยภาพของจังหวัดมุกดาหารในการเป็นประตูตะวันออกสู่อาเซียน หรือ ท่าเรือบกเชื่อมการค้าโลกและมีไทยเป็นศูนย์กลาง โดยนายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษโดยระบุว่า รัฐบาลจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารขึ้น เพื่อผลักดันให้จังหวัดมุกดาหารเป็นท่าเรือบก ประตูตะวันออกสู่อาเซียน เปรียบเสมือนเป็นการเปิดประตูเพื่อเชื่อมโยงจังหวัดมุกดาหารกับประเทศอื่นๆตามเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคที่สำคัญเข้าไว้ด้วยกัน โดยจังหวัดมุกดาหารตั้งอยู่บนกึ่งกลางตามแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เชื่อมโยงคาบสมุทรอินเดีย และคาบสมุทรแปซิฟิกเข้าด้วยกัน และยังสามารถเชื่อมต่อเส้นทางการขนส่งไปได้ถึงจีนตอนใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน นั้นมีมูลค่าสูงถึง 3 แสน 5 หมื่น 4 พันล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4.36 โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า 9 หมื่นล้านบาท แต่หากรวมมูลค่าการค้าชายแดนกับการค้าผ่านแดนในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ จะมีมูลค่าสูงถึงกว่า 4 แสนล้านบาท