คลังสรุปแจกบัตรคนจน เติมเงินเป็นรายเดือน

คลังสรุปแจกบัตรคนจน เติมเงินเป็นรายเดือน
Spring News

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ (12 มิ.ย. 60) – นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ที่ประชุมแนวทางการช่วยเหลือโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน ได้ข้อสรุปแนวทางการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่มาลงทะเบียนในโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 แล้วอยู่ระหว่างการเสนอรมว.คลังพิจารณาก่อนเสนอให้ครม.เห็นชอบโดยรายละเอียดการช่วยเหลือจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ในระยะแรกจะเป็นการนำความช่วยเหลือเดิมที่มีอยู่แล้ว แต่มีการทำแบบกระจัดกระจายหลายหน่วยงาน ซึ่งใช้งบประมาณ 3 หมื่นล้านบาทมาจัดรูปแบบความช่วยเหลือใหม่ เพื่อให้ช่วยถึงตรงผู้มีรายได้น้อยตัวจริง ไม่ช่วยเหลือแบบเหมารวมเหมือนที่ผ่านมา เช่น รถเมล์ รถไฟฟรี ค่าน้ำ ค่าไฟฟรี และการซื้อสินค้าจำเป็นราคาถูก

ส่วนระยะที่สองจะเป็นโครงการเพิ่มเติมที่จะเริ่มใช้ปีนี้ โดยนำงบจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก 5 หมื่นล้านบาทที่ ครม. เพิ่งอนุมัติจัดตั้งขึ้นมาใช้ เช่น การช่วยเหลือเรื่องส่วนลดค่าโดยสารรถ บขส. ของคนต่างจังหวัด ส่วนลดค่ารถไฟฟ้ารวมถึงการอุดหนุนค่าเช่าบ้าน หอพักเป็นบางส่วนแก่ผู้มีรายน้อยที่ไม่ได้ทำงานและพักอยู่ที่บ้าน

ขณะเดียวกันเงินส่วนนี้จะถูกนำไปพัฒนาอาชีพ นอกจากนี้จะใช้งบประมาณช่วยในการศึกษา การสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ว่างงานทั้งหมดจะจ่ายเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยไม่จ่ายเป็นเงินสดและทยอยเติมเงินเป็นรายเดือน