กนอ.ชี้การลงทุนนิคมฯยางพาราโตต่อเนื่อง

กนอ.ชี้การลงทุนนิคมฯยางพาราโตต่อเนื่อง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กนอ. ชี้ การลงทุนนิคมฯยางพาราเพื่มขึ้นต่อเนื่อง หลังโปรโมชั่นขาย-เช่าที่ดินดึงนักลงทุน กว่า 40 บริษัท เร่งศึกษาข้อมูลเงื่อนไข

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ กนอ. ได้ออกมาตรการส่งเสริมการขายและเช่าที่ดิน ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) จังหวัดสงขลา เพื่อจูงใจนักลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ยางพารา เพื่อลดต้นทุนในกระบวนการผลิต และส่งออก ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดการรับโปรโมชั่นภายใน 30 มิถุนายนนี้ ทำให้นักลงทุนกลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ กว่า 40 บริษัท ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายยางพาราขั้นกลางน้ำ และปลายน้ำ อาทิ จีน มาเลเซีย ยุโรป อเมริกา แสดงความสนใจและสอบถามข้อมูลการเข้ารับสิทธิประโยชน์ และความพร้อมของพื้นที่ที่จะรองรับการลงทุน ดังนั้น กนอ.จึงคาดว่านักลงทุนจะเริ่มตัดสินใจเข้าลงทุนในนิคมฯยางพาราอย่างต่อเนื่อง โดยมาตรการส่งเสริมการขายและเช่าที่ดินในพื้นที่โครงการฯ ประกอบด้วย รับส่วนลดของราคาที่ดินร้อยละ 5 ยกเว้นค่าธรรมเนียม และค่าอากรในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ยกเว้นค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก 1 ปี  มาตรการส่งเสริมการเช่าที่ดิน ยกเว้นค่าเช่า 1 ปี รับส่วนลดค่าธรรมเนียมและค่าอากรในการจดทะเบียนการเช่าร้อยละ 25 และ ยกเว้นค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ กนอ. รับทราบการแจ้งเริ่มประกอบกิจการและจะต้องเช่าที่ดินไม่น้อยกว่า 20 ปี ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ต้องการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆทั้งผู้ซื้อที่ดินและผู้เช่าที่ดิน จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไงที่ กนอ.กำหนด โดยผู้ประกอบการจะต้องอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยางพารา ขั้นกลางน้ำ และปลายน้ำ และจะต้องลงนามสัญญาซื้อ-เช่าที่ดิน ภายใน 30 มิถุนายน 2560