กอช.เปิดเวทีชวนคนไทยสร้างเสริมวินัยการออม

กอช.เปิดเวทีชวนคนไทยสร้างเสริมวินัยการออม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กอช. เปิดเวทีเสวนาใหญ่ ชวนคนไทยสร้างเสริมวินัยการออม 14 มิถุนายน 60 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและกลุ่มสหกรณ์ 10 จังหวัด จัดเวทีเสวนา เรื่อง "กอช. กับบำนาญภาคประชาชน" ภายใต้โครงการส่งเสริมการออมเงินอย่างยั่งยืนกับเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน : กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและกลุ่มสหกรณ์ เพื่อต่อยอดความรู้ทางการเงิน ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการออมอย่างยั่งยืนแก่ประชาชน ผ่านกลไกการบริหารงานของเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชนในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะร่วมกันผลักดันภารกิจส่งเสริมการออมเพื่อสิทธิประโยชน์บำนาญชราภาพให้แก่แรงงานนอกระบบของประเทศได้อย่างเข้าถึง  

โครงการส่งเสริมการออมเงินอย่างยั่งยืนกับเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชนฯ นี้ ได้ร่วมมือกับ 10 จังหวัดนำร่อง ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชลบุรี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา ทั้งนี้ได้เปิดตัวโครงการและเปิดเวทีเสวนาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นแห่งแรกในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ห้องโกเมน โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดเวทีเสวนา

ขณะที่นายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการ กอช. กล่าวว่า การจัดเวทีเสวนาดังกล่าว เป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมที่ กอช. ได้จัดขึ้น เพื่อสร้างกระแสให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการออมเพื่อยามชราภาพ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปราชญ์ชาวบ้าน (โดยนายเจริญ ดวงสุวรรณ) ตลอดจนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและกลุ่มสหกรณ์