ตลท.จับมือพันธมิตรจัดแข่งขัน YFS 2017

ตลท.จับมือพันธมิตรจัดแข่งขัน YFS 2017
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ตลท.จับมือพันธมิตร จัดแข่งขัน YFS 2017 สร้างนักการเงินคุณภาพแก่ตลาดทุนไทย เผย 15 ปี มีนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า 70,000 คน

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การแข่งขัน Young Financial Star Competition 2017 หรือ YFS 2017 เป็นโครงการสำคัญที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และพันธมิตรในตลาดทุนไทยร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเพื่อมุ่งพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถด้านการเงินและการลงทุนแก่นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ให้เป็นนักการเงินรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล ซึ่งปัจจุบันได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 แล้ว มีนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 70,000 คน สำหรับการแข่งขัน YFS 2017 ในปีนี้ ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างนักการเงินรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพให้แก่ตลาดทุนไทย โดยหลังจากเปิดรับสมัครในปีนี้มีเยาวชนสนใจสมัครแข่งขันร่วม 5,900 คนจากทั่วประเทศ โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมเชิงลึกกับโครงการ 274 คน จาก 35 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยตลอดระยะเวลาการแข่งขันผู้ผ่านเข้ารอบจะได้เรียนรู้เรื่องการวางแผนการเงินและการลงทุนเชิงลึกจากวิทยากรชั้นนำของประเทศอย่างเข้มข้น พร้อมฝึกลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอย่างเต็มที่ ทั้งในแง่การวิเคราะห์และการวางแผน ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากห้องเรียน นอกจากนี้โครงการยังให้ทุนอบรมหลักสูตรนักวางแผนทางการเงิน หรือ CFP กับนิสิต นักศึกษา ในรอบแรกนี้ด้วย เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้พัฒนาตนเองให้ตรงกับความต้องการในวิชาชีพตลาดทุน

ทั้งนี้ โครงการแข่งขัน YFS 2017 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต บมจ. ปตท. และได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน สมาคมนักวางแผนการเงินไทย และสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย โดยกำหนดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 27 สิงหาคม 2560 เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่ YFS 2017 สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการที่ www.set.or.th/yfs