ก.แรงงานส่งเยาวชนแข่งขันฝีมือ14-19ตค.

ก.แรงงานส่งเยาวชนแข่งขันฝีมือ14-19ตค.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน เตรียมส่งเยาวชนไทยร่วมแข่งขัน ฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 14 - 19 ตุลาคม ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่าองค์การ World Skills International เป็นองค์การที่เน้นการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับทั้งแรงงานทั่วไปและเยาวชนในระดับนานาชาติ ได้จัดให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ในการส่งเสริมให้ทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของทักษะ และมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับสูงของทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อความสำเร็จทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และจะมีการจัดการแข่งขันทุกๆ 2 ปี โดยในปีนี้. ได้จัดให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 14 - 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดังนั้นกพร. เตรียมส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันใน 24 สาขา อาทิ สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเมคคาทรอนิกส์ แฟชั่นเทคโนโลยี เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าเยวชนไทยจะสามารถคว้าเหรียญรางวัลได้อย่างแน่นอน ซึ่งการแข่งขันทักษะฝีมือถือเป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศให้เป็นกำลังแรงงานที่มีคุณภาพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและแผนการพัฒนากำลังแรงงานเชิงคุณภาพ 5 แสนคนภายใน 5 ปี ภายใต้การนำของ พลเอกศิริชัย ดิษฐ์กุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน