นายกฯกับชับคลังหาเร่งช่วยผุ้มีรายได้น้อย

นายกฯกับชับคลังหาเร่งช่วยผุ้มีรายได้น้อย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรัฐมนตรี กับชับ คลังหาเร่งช่วยผุ้มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท ต่อปี ขณะ 'อภิศักดิ๋' เผย 1 เดือนสรุปมาตราการ

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า สำหรับมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ในโครงการลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ทางกระทรวงการคลังจะเร่งสรุปมาตราการช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ให้กับประชาชนที่มาลงทะเบียน พร้อมกับการแจ้งรายชื่อประชาชนที่ผ่านการตรวจสอบเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ตามข้อกำหนดที่มาลงทะเบียนกว่า 14 ล้านคน ภายใน 1 เดือน 

ทั้งนี้ เบื้องต้นมาตรการที่ออกมาจะเน้นในเรื่องของการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน อาทิ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ การเดินทางในระบบขนส่งมวลชน 

อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กับชับให้ดูแลและหามาตราการช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท ต่อปีให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งทางกระทรวงการคลังก็จะต้องมีการตรวจสอบว่าเป็นผู้มีรายได้น้อยแต่มีผู้อุปถัมภ์หรืออุปการะหรือไม่ จากนั้นจะต้องให้ประชาชนกลุ่มนี้เข้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการหารายได้การฝึกทักษะอาชีพเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น