รมว.คลังเปิดสนง.ผู้แทน EXIM BANK ในเมียนมา

รมว.คลังเปิดสนง.ผู้แทน EXIM BANK ในเมียนมา
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีเปิดสำนักงานผู้แทน EXIM BANK ในเมียนมา ตอบรับนโยบายรัฐส่งเสริมการค้าการลงทุนไทย-เมียนมา

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานผู้แทนธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ณ กรุงย่างกุ้ง เมียนมา โดยกรรมการและผู้บริหารธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย EXIM BANK พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยและเมียนมา รวมทั้งผู้ส่งออกและนักลงทุนไทย เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมเซโดนา ย่างกุ้ง เมียนมา 

ทั้งนี้ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า เมียนมาเป็นประเทศที่นักลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจ เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สูง และมีนโยบายเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนมากขึ้น การที่ EXIM BANK เลือกมาเปิดสำนักงานผู้แทนในกรุงย่างกุ้ง เมียนมา เป็นสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศแห่งแรกของ EXIM BANK ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ไทยกับเมียนมา นอกจากการอำนวยความสะดวกทางการเงิน EXIM BANK ยังเป็นทูตมิตรภาพทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและเมียนมาอีกตำแหน่งหนึ่ง ในการปรึกษาให้ข้อมูลทางเศรษฐกิจ อำนวยความสะดวกประสานงานและการจับคู่ทางธุรกิจ 

อย่างไรก็ตามเชื่อว่าการเปิดสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศครั้งนี้ เป็นก้าวสำคัญก้าวหนึ่งของความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะนำไปสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนของประชาชนและเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ