ธ.ก.ส. ผนึก บางจาก หนุนเกษตรกรไทยเดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0

ธ.ก.ส. ผนึก บางจาก หนุนเกษตรกรไทยเดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0

ธ.ก.ส. ผนึก บางจาก หนุนเกษตรกรไทยเดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

ธ.ก.ส. ร่วมมือบางจากสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้เกษตรกรไทยทุกมิติ สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนลดต้นทุนการผลิต สร้างงานสร้างรายได้เสริมความรู้ทางธุรกิจเพิ่มช่องทางการตลาด มั่นใจก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

วันนี้ (8 มิถุนายน 2560 ) ณ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อาคารเอ็มทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ“โครงการสนับสนุนเกษตรกรไทย”ระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) กับบริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) และนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีลงนาม นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า “ธ.ก.ส. ร่วมกับบริษัทบางจากฯ เพื่อสานต่อความร่วมมือระหว่างสององค์กร ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรผ่านการดำเนินธุรกิจร่วมกันนับตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ช่วยลดภาระต้นทุนด้านน้ำมันเชื้อเพลิงให้เกษตรกรผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกร สะดวกและปลอดภัย มีรายการส่งเสริมการขายเพื่อมอบสิทธิพิเศษให้กับเกษตรกรลูกค้าผู้ถือบัตรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนถึง 2 ล้านราย

นอกจากนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับสหกรณ์การเกษตร(สกก.)และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.(สกต.) ด้วยการสนับสนุนสินเชื่อให้ สกก.และสกต.เปิดสถานีบริการน้ำมันบางจากหรือปรับปรุงสถานีบริการให้ทันสมัย เพิ่มจุดบริการทางการเงินของธ.ก.ส.ในสถานีบริการน้ำมันบางจาก เพื่อขยายฐานลูกค้าและบริการบุคคลทั่วไปให้สามารถใช้บริการเงินของธ.ก.ส.อย่างสะดวกรวดเร็ว เช่นการติดตั้งตู้ ATM การเพิ่มช่องทางการระบายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าชุมชน โดยคัดสรรผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าชุมชนจากลูกค้า ธ.ก.ส.มาวางจำหน่ายที่ร้าน SPAR ซูเปอร์มาร์เกตในเครือ บมจ.บางจากฯ(มหาชน) เป็นการกระจายสินค้าที่มีคุณภาพจากเกษตรกรถึงมือผู้บริโภค เพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ให้เกษตรกรลูกค้าธ.ก.ส. กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก ”

นายอภิรมย์ กล่าวต่อว่า “สาระสำคัญของการร่วมมือนี้ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันด้วยโครงการส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานทดแทนและการจัดการธุรกิจครบวงจร โดยร่วมสนับสนุนให้เกษตรกรขยายพื้นที่การปลูกปาล์มน้ำมัน ส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรมีบทบาทในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าของพืชพลังงานทดแทน เพื่อพัฒนาการปลูกปาล์มให้มีผลผลิต
ที่มีคุณภาพและมีตลาดรองรับ”

ทางด้าน นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบางจากฯ(มหาชน) เปิดเผยว่า “บางจากฯ-ธ.ก.ส. ร่วมกันจัดทำโครงการเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้เกษตรกรไทยในทุกมิติ โดยเบื้องต้นได้ดำเนินการสามโครงการหลัก ได้แก่ โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร เพื่อสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อปัจจัยการผลิต และยังมีโอกาสได้ลุ้นรับทองคำ เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือคะแนนสำหรับเติมน้ำมันฟรี จากการใช้บัตรที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก โครงการพัฒนาสถานีบริการน้ำมันบางจากสกต. (สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.)

รวมถึงการสนับสนุนสินเชื่อให้กับสหกรณ์ที่ต้องการเปิดสถานีบริการน้ำมันและทำธุรกิจ non-oil ในที่ดินของสหกรณ์ ซึ่งช่วยให้เกษตรกรมีเงินลงทุนค้าขายและมีความรู้ในการทำธุรกิจและโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร ด้วยการคัดสรรผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มี่คุณภาพได้มาตรฐานมาจำหน่ายที่ร้าน SPAR ซูเปอร์มาร์เกตในเครือบริษัท บางจากฯ (มหาชน) รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งไปจำหน่ายที่ร้าน SPAR ในต่างประเทศด้วยโครงการต่างๆ ที่กล่าวมาเป็นการเตรียมความพร้อมของเกษตรกรไทยเพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจยุค 4.0 ได้ทางหนึ่ง

ซึ่งที่ผ่านมา บางจากฯ ได้ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ และเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการให้กับเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องเกือบ 30 ปี ได้แก่ โครงการปั๊มชุมชนบางจาก ซึ่งมีที่มาจากสหกรณ์การเกษตรต้องการใช้น้ำมันในการผลิตอยู่แล้วและมีความพร้อมเรื่องพื้นที่ บางจากฯจึงเข้าไปสนับสนุน

ช่วยเหลือเรื่องออกแบบก่อสร้าง การบริหารจัดการ และส่งมอบผลิตภัณฑ์น้ำมันคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ปั๊มชุมชนบางจากประสบความสำเร็จ มีความแข็งแรงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมี 614 แห่ง ให้บริการและปันผลกลับสู่ชุมชนกว่า 1 ล้าน 2 แสนครอบครัว บางจากฯ ยังสร้างช่องทางการตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร ที่บางครั้งออกมามากในช่วงฤดูกาล จนประสบภาวะราคาตกต่ำ เช่น ไข่ไก่ มะนาว หอม กระเทียม ข้าวและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป โดยนำมาเป็นของสมนาคุณลูกค้าที่เติมน้ำมันบางจากช่วยรองรับผลผลิตทางการเกษตรและสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชนพึ่งตัวเองได้อย่างยั่งยืน ”