ไทย-ศรีลังกาพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางศก.

ไทย-ศรีลังกาพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางศก.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ไทย - ศรีลังกา พัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ เร่งฟื้นความสัมพันธ์ ก่อนเจรจา FTA

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการค้า ระหว่างไทย - ศรีลังกา ครั้งที่ 2 เพื่อหารือแนวทางกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า การสร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนแนวทางการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย - ศรีลังกา โดยการประชุมครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จ หลังจากว่างเว้นการประชุมครั้งแรกมานานกว่า 12 ปี โดยครั้งนี้ถือเป็นการรื้อฟื้นกลไกความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนที่สำคัญระหว่างไทยและศรีลังกา สามารถผลักดันให้เกิดความเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจระหว่างกันมากขึ้น ทั้งนี้ ในการประชุมได้มีการหารือแนวทางความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่างไทย - ศรีลังกา ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะต้องดำเนินการตามกระบวนการภายในประเทศเพื่อขอความเห็นชอบ ให้สามารถเริ่มการเจรจาต่อไปได้

โดยศรีลังกาถือเป็นตลาดใหม่ที่มีความน่าสนใจ เนื่องจากในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ย ร้อยละ 6.5 อีกทั้งตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์เดินเรือตามเส้นทางสายไหมทางทะเลของจีนอีกด้วย