บขส.พอใจจัดระเบียบรถตู้ช่วยร้องเรียนลดลง

บขส.พอใจจัดระเบียบรถตู้ช่วยร้องเรียนลดลง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บขส. พอใจผลจัดระเบียบรถตู้ หลังกำหนดมาตรการความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ ทำให้จำนวนข้อร้องเรียนและอุบัติเหตุลดลง

นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ บริษัท ขนส่ง จำกัด บขส. กล่าวว่า จากการดำเนินการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ หมวด 2 วิ่งเส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ ไปยังต่างจังหวัด ระยะทางไม่เกิน 300 กิโลเมตร เข้าใช้พื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ จตุจักร, เอกมัย , ปิ่นเกล้า ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และการดำเนินการเข้มงวดตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถตามมาตรฐานความปลอดภัย ของกรมการขนส่งทางบก ส่งผลให้ปัจจุบันจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ และปัญหาร้องเรียนต่าง ๆ ของรถโดยสารสาธาณะลดลงอย่างเห็นได้ชัด ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม บขส. จะเดินหน้าพัฒนาและยกระดับการบริการให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง