อนุกรรมการOTTรับข้อเสนอผู้ประกอบการ

อนุกรรมการOTTรับข้อเสนอผู้ประกอบการ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คณะอนุกรรมการโอทีที ตอบรับข้อเสนอผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล จับมือสร้างกติกา ยืนยันไม่เพิ่มภาระผู้ประกอบการ หวังส่งเสริมหนุนทุกฝ่ายเข้าระบบ

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กสท. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ Over The Top หรือ OTT กล่าวว่า หลังจากการประชุมหารือกับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจบันเทิงไทย และสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมมีความกังวลเรื่องเนื้อหารายการที่ไม่เหมาะสมและผิดกฎหมาย เช่น เนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ รวมทั้งตระหนักถึงความไม่เท่าเทียมที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ประกอบการโอทีทีไทย และโอทีทีจากต่างประเทศ เนื่องจากผู้ให้บริการและแพลตฟอร์มโอทีทีต่างประเทศยังไม่ถูกบังคับใช้โดยกฎหมายไทย

ทั้งนี้ในที่ประชุมสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ในฐานะตัวแทนผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและผู้ผลิตเนื้อหาไทย ได้เรียกร้องให้ สำนักงาน กสทช. มีกรอบแนวทางการกำกับดูแลบริการโอทีทีให้ชัดเจน และสนับสนุนการให้บริการโอทีทีแก่ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลให้ครอบคลุม

อย่างไรก็ตาม กสทช. ขอยืนยันว่าแนวทางการบริหารจัดการระบบโอทีที จะไม่เป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ประกอบการทีวีติจิตอลและอุตสาหกรรมโทรทัศน์โดยรวมโดยเชื่อมั่นว่าภายใต้กฎระเบียบของ กสทช.ที่มีอยู่ในปัจจุบันสามารถนำมาปรับใช้กับบริการโอทีทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ