EXIM BANK นำสื่อชม สนง.ผู้แทนในย่างกุ้ง

EXIM BANK นำสื่อชม สนง.ผู้แทนในย่างกุ้ง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

EXIM BANK นำคณะสื่อมวลชนเดินทางไปยัง ย่างกุ้ง เยี่ยมชม สำนักงานผู้แทน EXIM BANK ที่พร้อมเปิดสำนักงานอย่างเป็นทางการ 9 มิ.ย.60

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM BANK นำคณะสื่อมวลชนเดินทางไปยัง ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา เพื่อเยี่ยมสำนักงานผู้แทน EXIM BANK ในย่างกุ้งและเยี่ยมชมโครงการลูกค้า EXIM BANK Toyo Thain Power Myanmar.Co.Ltd.รวมถึงเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า TTPMC Power Plant ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมกังหันก๊าซเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในเมียนมา

ขณะที่ในวันที่ 9 มิถุนายน จะเป็นพิธีเปิดสำนักงานอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีและองค์ปาฐกถาพิเศษ

ทั้งนี้ สำนักงานผู้แทน EXIM BANK ในย่างกุ้งจัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ความร่วมมือในระยะยาวระหว่างธนาคารการค้าต่างประเทศของเมียนมา และ EXIM BANKสนับสนุนความร่วมมือของทั้ง 2 ประเทศ ในด้านเศรษฐกิจมการค้า การลงทุน และด้านอื่นๆ ทำหน้าที่ดูแลลูดค้าของ EXIM BANKที่อยู่ในประเทศเมียนมาซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าโครงการรวมประมาณ 13,000 ล้านบาท และลูกค้าที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อกว่ า18 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 700,000 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในอุคสาหกรรมประเภทโรงไฟฟ้า นิคมอุตสาหกรรมระบบขนส่ง.โรงแรม ธุรกิจพลังงาน รับเหมาก่อสร้าง โรงน้ำตาลเป็นต้น