ก.คมนาคมเร่งพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง

ก.คมนาคมเร่งพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงคมนาคม ลุยพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง รองรับปริมาณเรือที่เพิ่มขึ้น คาด แล้วเสร็จ พ.ย.60

นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยกับสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงความคืบหน้าการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง ท่าเรือแหลมฉบังว่า ปัจจุบันการขนส่งทางเรือชายฝั่งทะเลท่าเรือแหลมฉบังมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น จาก 300,000 ทียูต่อวันเป็น 400,000 ต่อวัน ส่งผลให้เกินขีดความสามารถในการรองรับจำนวนตู้คอนเทนเนอร์ และไม่เพียงพอต่อความปริมาณการเพิ่มขึ้นของเรือ ดังนั้น กทท. ได้เนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง โดยขณะนี้มาความคืบหน้ามากกว่าร้อยละ 50 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายน 2560 

สำหรับกรณี การปรับค่าธรรมเนียมอัตราค่าภาระที่ การท่าเรือฯ เรียกเก็บจากผู้ประกอบการในอัตรา 1,545 บาทต่อตู้ จากเดิมจัดเก็บในอัตราประมาณ 800 บาท  โดยกรณีดังกล่าวผู้ประกอบการมองว่าเป็นอัตราที่สูงเกินไป ดังนั้น จึงได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่า และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรร่วมกันจัดทำแผนเกี่ยวกับการส่งเสริมการขนส่งทางทะเลและแก้ปัญหาต่าง ๆ ต่อไปจัดทำระบบฐานข้อมูลพาณิชยนาวี และปรับปรุงระบบ เพื่อนำไปวิเคราะห์และใช้ประกอบการจัดทำกลยุทธ์ กำหนดนโยบายพาณิชยนาวีของประเทศ พร้อมกับหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง