บอร์ดกทปส.นำร่องช่วยวิทยุชุมชน2.5หมื่นบ./สถานี

บอร์ดกทปส.นำร่องช่วยวิทยุชุมชน2.5หมื่นบ./สถานี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บอร์ดกองทุน กทปส. นำร่องอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการวิทยุชุมชนที่มีคุณภาพ 500 สถานี จำนวน 25,000 บาทต่อสถานี

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกนะจายเสียง กิจการโทรทัศและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ในฐานะกรรมการและเลขานุการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน กทปส. ได้มีมติอนุมัติเงินสนับสนุนนำร่องเป็นครั้งแรกให้แก่สถานีวิทยุชุมชนที่มีคุณภาพ 500 สถานี เป็นเงิน 25,000 บาทต่อหนึ่งสถานี รวมเป็นวงเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 12,500,000 บาท โดยหลังจากนี้จะนำเรื่องเข้าที่ประชุม กสทช. เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ที่กำหนดให้ กสทช. ต้องให้เงินสนับสนุนวิทยุชุมชนที่มีคุณภาพในการดำเนินการ

อย่างไรก็ตาม การอนุมัติเงินสนับสนุนครั้งนี้เป็นการอนุมัติเงินเพื่อสนับสนุนครั้งแรก เป็นการนำร่องก่อน ซึ่งต่อไปสถานีวิทยุชุมชนที่มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์นี้ก็จะได้การสนับสนุนเช่นเดียวกัน