สคร.เผย8ด.รสก.ส่งรายได้1.22แสนล.มั่นใจปีนี้เกินเป้า

สคร.เผย8ด.รสก.ส่งรายได้1.22แสนล.มั่นใจปีนี้เกินเป้า
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รองผู้อำนวยการ สคร. เผย 8 เดือนรัฐวิสาหกิจ ส่งรายได้ 122,017 ล้านบาท มั่นใจทั้งปีเก็บรายได้สูงเกินเป้าแตะ 140,000 ล้านบาท

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 ( ตุลาคม 2559 - พฤษภาคม 2560 ) สคร. นำส่งรายได้แผ่นดินรวมทั้งสิ้น 122,017 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 93 ของเป้าที่กำหนดไว้ 131,000 ล้านบาท เนื่องจากประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ผลประกอบการปรับตัวดีขึ้น อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ นำส่งรายได้ 21,660 ล้านบาท  บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน นำส่งรายได้ 14,598 ล้านบาท ธนาคารออมสิน  นำส่งรายได้จำนวน 13,117 ล้านบาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำส่งรายได้ 11,384 ล้านบาท  เป็นต้น โดยในเดือนพฤษภาคม 2560 สคร.ได้ส่งรายได้แผ่นดินจำนวน 25,714 ล้านบาท สูงกว่าเป้า 9,984 ล้านบาท

นอกจากนี้ สคร. ได้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บรายได้เพื่อให้สิดคล้องกับแผนการจัดเก็บรายได้ของประเทศ โดย สคร. มั่นใจว่าในปีนี้จะสามารถจัดเก็บรายได้แผ่นดินที่ 140,000 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 8 - 9 ส่งผลในการช่วยรักษาเสถียรภาพการคลังให้แก่ประเทศ 

อย่างไรก็ตาม ยังมีรัฐวิสาหกิจที่เก็บรายได้ต่ำกว่าเป้า ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค อสมท. และองค์การตลาด