นบข.เห็นชอบขายข้าวเพื่อบริโภค1.66ล.ตัน

นบข.เห็นชอบขายข้าวเพื่อบริโภค1.66ล.ตัน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ประธาน นบข. เห็นชอบขายข้าวในสต็อกรัฐเพื่อบริโภครอบสอง 1.66 ล้านตัน มูลค่า 1.6 หมื่นล้านบาท เร่งทำสัญญาใน 15 วัน

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า หลังจากคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว ได้สรุปผลการพิจารณาการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 2/2560 เสนอประธานกรรมการ นบข. ได้พิจารณาแล้ว โดยให้ความเห็นชอบจำหน่ายข้าวสารให้แก่ผู้เสนอซื้อสูงสุด จำนวน 24 ราย ใน 182 คลัง ปริมาณ 1.66 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 90.84 ของปริมาณข้าวที่เปิดประมูล 1.82 ล้านตัน โดยมีมูลค่าเสนอซื้อ 16,557.41 ล้านบาท ซึ่งหลังจากนี้กรมฯ จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะการประมูลเข้าทำสัญญาซื้อขายข้าวกับองค์การคลังสินค้า และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ภายใน 15 วันทำการต่อไป และสำหรับข้าวที่เหลือจากการประมูล 1.6 แสนตัน นั้นเชื่อว่าจะไม่เป็นปัญหากับราคาตลาด โดยในวันนี้ทางกรมฯ จะมีการชี้แจงการประกาศเปิดประมูลข้าวในกลุ่มคุณภาพเสื่อมที่จะต้องระบายเข้าภาคสู่อุตสาหกรรม จำนวน 2.7 ล้านตัน ต่อไป