รมช.คลังย้ำภาษีสรรพสามิตใหม่ไม่เพิ่มภาระปชช.

รมช.คลังย้ำภาษีสรรพสามิตใหม่ไม่เพิ่มภาระปชช.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ยันภาษีสรรพสามิตใหม่ไม่กระทบราคาสินค้าปลายทาง ไม่เป็นภาระให้ประชาชน พร้อมรับฟังความคิดเห็นเอกชน

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวในงานสัมมนา พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ ประชาชนได้อะไร ว่า พ.ร.บ. ดังกล่าวได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 กันยายนนี้ โดยกฎหมายภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่จะเปลี่ยนฐานราคาการเก็บภาษีจากราคาหน้าโรงงาน หรือราคาสำแดงนำเข้า มาเป็นราคาขายปลีกแนะนำ และกำหนดอัตราภาษีที่เก็บใหม่ในทุกรายการสินค้า ซึ่งจะทำให้การจัดเก็บภาษีมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บมากขึ้น และจำเป็นต้องให้ความรู้แก่เอกชนให้เข้าใจเรื่องดังกล่าวด้วย โดยการจัดเก็บภาษีที่เปลี่ยนฐานมาจัดเก็บจากราคาขายปลีกแทนนั้น ไม่น่าจะมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการมากนัก เนื่องจากในการร่างกฎหมายได้เชิญผู้ประกอบการ ภาคเอกชนมาร่วมแสดงความคิดเห็นตั้งแต่แรก และราคาขายปลีกแนะนำที่จะนำมาคำนวณนั้นก็ต้องเป็นราคาที่เหมาะสม ยอมรับได้ ซึ่งภาคเอกชนเป็นผู้เสนอราคาจากการสำรวจมา และมองว่าไม่น่าจะมีผลกระทบต่อราคาสินค้าปลายทาง ให้ปรับสูงขึ้นจนเป็นภาระต่อประชาชน ตามที่ผู้ประกอบการเป็นห่วง