ก.คลังเปิดคลินิคภาษีให้ความรู้ประชาชน

ก.คลังเปิดคลินิคภาษีให้ความรู้ประชาชน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงการคลัง เชื่อมโยงข้อมูลภาษี เปิดคลินิคภาษีให้ความรู้ประชาชนหวังเพิ่มจำนวนผู้ยื่นภาษี

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ภาษีพาสุข กับ ยุค 4.0 ว่า  กระทรวงการคลังได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามาพัฒนระบบข้อมูลเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญด้านภาษี เกิดการเข้าถึงการเรียนรู้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  โดยปัจจุบันไทยมีจำนวนผู้ยื่นเสียภาษีบุคคลธรรมดาในระดับต่ำเพียง 11 ล้านคน และเสียภาษีจริงในอัตรา 7 ล้านคนเท่านั้น จากจำนวนแรงงานไทย 38 ล้านคน ดังนั้นคลินิคภาษีจะเป็นเครื่องมือช่วยขยายจำนวนผู้เสียภาษีเพิ่มมากขึ้นจากปัจจุบันโดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มอัตราการจัดเก็บภาษี และสอดรับกับ National e-Payment  ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่รัฐบาลกำลังพยายามผลักดัน ที่จะเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการเสียภาษีมากยิ่งขึ้น และหนุนการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ  

ทั้งนี้คลินิคภาษีกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลสาระความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ช่องทาง Web site และ Mobile Application Tax Clinic ช่องทาง Facebok fan page และ Call Center 1689 เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับภาษีและกิจกรรมต่างๆ พร้อมสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ความรู้โครงสร้างภาษีในไทย พร้อมกันนี้ประชาชนสามารถขอรับบริการสอบถามเรื่องภาษีจากหมอภาษีได้ ณ ศูนย์ประสานงานคลินิคภาษีกระทรวงการคลัง