คลังสรุปแผนช่วยคนจน2ระยะเงิน8หมื่นล้าน

คลังสรุปแผนช่วยคนจน2ระยะเงิน8หมื่นล้าน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ปลัดคลัง เตรียมสรุปแผนสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยแบ่งมาตรการ 2 ระยะ รวมวงเงิน 80,000 ล้านบาท พร้อมเสนอให้ 'อภิศักดิ์' พิจารณา

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้สรุปมาตรการด้านสวัสดิการ ให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยที่มาลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว โดยจากนี่จะนำเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณา ก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป เบื้องต้นจะแบ่งออกมาตรการเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะแรกมีมาตรการด้านรถเมล์ รถไฟ ส่วนลดค่าน้ำและค่าไฟฟ้า คาดว่าจะใช้งบในการดำเนินการประมาณ 30,000 ล้านบาท พร้อมจะนำเสนอมาตรการในระยะถัดไป เช่น การเพิ่มสวัสดิการผู้สูงอายุ  ค่าแก็ส ค่ารถไฟฟ้า การคืนภาษีให้กับผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี แต่จะต้องเข้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการหารายได้ ที่มีกว่า 3-4 ล้านคน รวมถึงมาตรการยกระดับการศึกษา การเพิ่มที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย และการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เบื้องต้นในส่วนนี้จะใช้งบประมาณจากกองทุนประชารัฐ เพื่อเศรษฐกิจฐานรากวงเงิน 50,000 ล้านบาท  ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไป โดยคาดการณ์จะใช้งบประมาณทั้งหมดรวม 80,000 ล้านบาท แม้ว่าสำนักงบประมาณจะมีข้อเสนอให้รวมวงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาทเท่านั้น