คลัง เปิด คลีนิกภาษี ให้ข้อมูลแบบบูรณาการ

คลัง เปิด คลีนิกภาษี ให้ข้อมูลแบบบูรณาการ

คลัง เปิด คลีนิกภาษี ให้ข้อมูลแบบบูรณาการ
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงการคลัง เปิดตัว คลีนิกภาษี เชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลภาษี ให้บริการประชาชนแบบบูรณาการด้านองค์ความรู้และการให้คำปรึกษาด้านภาษีของ 3 กรมจัดเก็บ ผ่าน 3 ช่องทาง พร้อมสัมมนาออนไลน์ให้ความรู้ผู้ประกอบการรายใหม่และประชาชนทั่วไป

tax2

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวคลินิกภาษีกระทรวงการคลังอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม แบงค็อกแมริออท มาคีส์ ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ โดยได้กล่าวว่า กระทรวงการคลังได้ตระหนักถึงความสำคัญที่ต้องการให้ภาษีเป็นเรื่องง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ วัตถุประสงค์หลักของการดำเนินงานคือการให้บริการประชาชนแบบบูรณาการด้านองค์ความรู้และการให้คำปรึกษาด้านภาษีของ 3 กรมจัดเก็บรายได้ของกระทรวงการคลัง อันได้แก่ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าใจเรื่องภาษีง่ายขึ้น

tax3

คลินิกภาษีกระทรวงการคลังได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลสาระความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. ผ่านช่องทาง Web site (http://taxclinic.mof.go.th) และ Mobile Application (Tax clinic) โดยได้มีการสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ความรู้โครงสร้างภาษีในประเทศไทย สอดคล้องการดำเนินธุรกิจต่างๆ มากกว่า 100 ธุรกิจ ครอบคลุมธุรกิจการผลิต ธุรกิจการค้า และธุรกิจการบริการ

2. ผ่านช่องทาง Facebook fan page (@TaxClinicMOF) เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารในเรื่องเกี่ยวกับภาษีและกิจกรรมต่างๆ ของกระทรวงการคลัง รวมถึงการให้คำปรึกษาเรื่องภาษี โดยการส่งข้อความผ่านทาง Inbox บนหน้า Fan page

3. ผ่านช่องทาง Call Center (1689) และ walk in เพื่อขอรับบริการสอบถามเรื่องภาษีจากหมอภาษี ณ ศูนย์ประสานงานคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีจาก 3 กรมกรมจัดเก็บรายได้ของกระทรวงการคลังเป็นผู้ให้คำปรึกษา

tax6

นอกจากนี้ ในปี 2560 คลินิกภาษีกระทรวงการคลังได้ดำเนินการจัดทำสัมมนาออนไลน์ SMEs ภาษีพาสุข ผ่านช่องทาง Website/Mobile Application/Facebook Fan page และ youtube รวมถึงการจัดสัมมนาเพื่อช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องภาษีธุรกิจให้กับกลุ่มผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการให้องค์ความรู้เรื่องบูรณาการภาษีที่มีประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่และประชาชนทั่วไป

อัลบั้มภาพ 7 ภาพ

อัลบั้มภาพ 7 ภาพ ของ คลัง เปิด คลีนิกภาษี ให้ข้อมูลแบบบูรณาการ

สมชัย สัจจพงษ์
เปิดคลีนิกภาษี
เปิดคลีนิกภาษี
สมชัย สัจจพงษ์
เปิดคลีนิกภาษี
เปิดคลีนิกภาษี
เปิดคลีนิกภาษี