ธปท.ชี้บาทแข็งค่าจากดอลล์อ่อน,ปรับเกณฑ์แลกเงิน

ธปท.ชี้บาทแข็งค่าจากดอลล์อ่อน,ปรับเกณฑ์แลกเงิน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ชี้ บาทแข็งค่าจากเงินดอลลาร์อ่อน ล่าสุด ปรับเกณฑ์แลกเงินช่วยเอกชนลดต้นทุน ปฏิรูปกฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน หนุนเอกชน

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ( ธปท.) กล่าวว่า เงินบาทที่แข็งค่าขึ้นในวันนี้ เป็นผลมาจากการที่เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลต่างๆ หลังจากที่สหรัฐยังมีปัญหาการเมือง ประกอบกับมีการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่า ธปท. จะมีมาตรการป้องปรามเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน แต่มาตรการที่ ธปท. ออกมาวันนี้เป็นเรื่องการลดขั้นตอนและเอกสาร พร้อมกับการปรับปรุงกฎเกณฑ์อัตราแลกเปลี่ยนให้สะดวกต่อการดำเนินธุรกิจมากขึ้น ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการดูแลเงินทุนเคลื่อนย้าย

อย่างไรก็ตาม ธปท. ยังมีมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท แต่ต้องดูจังหวะเวลาที่เหมาะสมและขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ซึ่งธปท.ต้องดูความสมดุลของเงินทุนไหลเข้า-ออกด้วย

ทั้งนี้ ธปท.ได้ดำเนินการปฏิรูปกฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับปรุงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลของ ธปท. เพื่อเพิ่มความสะดวกในการประกอบธุรกิจในกับภาคเอกชน โดยจะเริ่มทยอยดำเนินการได้ภายในเดือนนี้ จนถึงภายในปี 61 เนื่องจากบางกฎเกณฑ์ต้องใช้เวลาในการแก้ไข เบื้องต้นคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนให้ภาคเอกชนได้อย่างน้อย 1,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งไม่รวมกับประโยชน์ทางอ้อมที่จะได้รับอีกมากทั้งการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและการสร้างนวัตกรรมการเงิน

โดยแนวทางการผ่อนคลายกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินที่คณะทำงานได้เห็นชอบมี 4 เรื่องหลัก 1.การลดขั้นตอนและเอกสาร ให้มีความรวดเร็ว สนับสนุนการใช้อิเล็กทรอนิกส์ 2.การยกเลิกและผ่อนคลายหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของภาคเอกชน 3.การเพิ่มทางเลือกซื้อขายโอนเงินรายย่อย เพื่อเป็นการสนับสนุนความเชื่อมโยงในภูมิภาคโดยการใช้เงินสกุลท้องถิ่นเพื่อชำระค่าสินค้ารายย่อย และ 4.การปรับปรุงกฎเกณฑ์ให้ประชาชน บริษัทมีทางเลือกในการลงทุนมากขึ้น เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง เปิดโอกาสให้มีผู้เล่นรายใหม่ เช่น การผ่อนคลายให้บุคคลรายย่อยที่มีสินทรัพย์ทางการเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้โดยไม่ผ่านตัวแทนการลงทุนในประเทศ