กรมทางหลวงขยายถนนรับโครงการลงทุนEEC

กรมทางหลวงขยายถนนรับโครงการลงทุนEEC
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมทางหลวง ขยายทางหลวงหมายเลข304 ฉะเชิงเทรา สนับสนุนโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินการขยายทางหลวงหมายเลข 304 สายมีนบุรี - ฉะเชิงเทรา ตอน 2 ระยะทาง 9.6 กิโลเมตร โดยทางหลวงสายนี้มีระยะทางตลอดสาย รวม 28 กิโลเมตร แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 3 ตอน ลักษณะโครงการก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 6 ช่องจราจร ไป - กลับ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร โดยตอน 2 งบประมาณ 1,049,737,000 บาท ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 15 กำหนดแล้วเสร็จ ปี 2561

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มมากขึ้น และสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ในภาคตะวันออกให้คล่องตัวมากขึ้น เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7 กรุงเทพ - ชลบุรีสายใหม่ และเป็นเส้นทางรองรับการขนส่งจากภาคอีสานไปยังท่าเรือแหลมฉบัง ตลอดจนเป็นทางเลือกเพิ่มสำหรับการเดินทางเชื่อมระหว่างภูมิภาคและพื้นที่รอบนอกในเขตมีนบุรี หนองจอก สุวินทวงศ์ ให้สามารถใช้เส้นทาง เข้า - ออก ตัวเมืองได้อย่างคล่องตัว สามารถรองรับความเจริญในอนาคตได้ รวมทั้งรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EECได้อีกด้วย