นายกถกมินิคาบิเนตปัดเลิกบัตรทอง30บ. จ่อปรับดีขึ้น

นายกถกมินิคาบิเนตปัดเลิกบัตรทอง30บ. จ่อปรับดีขึ้น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรัฐมนตรี ประชุม คกก.บริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ เดินหน้าปฏิรูประบบสาธารณสุข ยืนยัน ไม่ยกเลิกบัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (มินิคาบีเนต) ร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวตอนหนึ่ง ว่า วันนี้เป็นการประชุมว่าด้วยการปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศไทย เท่าที่ติดตามยังมีปัญหาอีกหลายประการ ส่วนใหญ่เป็นปัญหาระดับนโยบาย ที่ต้องนำไปสู่การปฏิบัติ เพราะมีคนหลายกลุ่ม หลายระดับ มีทั้งรายได้สูง ปานกลาง และ น้อย และ น้อยมาก ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นด้านสาธารณสุขนั้นโดยเฉพาะประเทศไทย ยังรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดต่อกัน 5 พันกว่ากิโลเมตร ที่ต้องระวังเรื่องการแพร่ระบาด ของโรคต่าง ๆ และเห็นด้วยกับแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขริเริ่ม ที่จะปรับปรุงระบบสาธารณสุขของไทยให้ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม กรณีที่อาจมีผู้แอบอ้าง การยกเลิกระบบบัตรทอง หรือ โครงการหลักประกันสุขภาพ 30 บาท รักษาทุกโรคนั้น นายกรัฐมนตรี ระบุว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว เพียงแต่จะทำอย่างไรให้งบประมาณในส่วนของสาธารณสุข , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มาบูรณาการร่วมกันให้ตรงกับเป้าหมายและความต้องการตามนโยบายของรัฐบาล

ทั้งนี้ ปัญหาทางสาธารณสุขเกิดขึ้นมายาวนาน ทั้งเรื่องของบุคคลากร งบประมาณ และแผนงาน จึงเป็นวาระสำคัญที่ต้องประชุมในวันนี้เพราะเป็นวาระของชาติในการปฏิรูปเรื่องหนึ่งในการประชุม