เจโทรเผยบริษัทญี่ปุ่นหวังรัฐชัดนโยบายEEC

เจโทรเผยบริษัทญี่ปุ่นหวังรัฐชัดนโยบายEEC
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ประธาน เจโทร เผยบริษัทญี่ปุ่นหวังรัฐ ชัดเจนนโยบายส่งเสริม EEC ระยะยาว พร้อมปรับกฏหมายเอื้อลงทุนไทย

นายฮิโรคิ มิทสึมะตะ ประธานองค์กรส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) กรุงเทพ เปิดเผยว่า จากการสอบถามนักลงทุนที่อยู่ในคณะกรรมการบริหารของหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพ รวม 28 บริษัท พบว่า มี 24 บริษัทได้ขยายธุรกิจไปในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC แล้ว โดยมี 10 บริษัทมีแผนขยายลงทุนเพิ่มเติมใน EEC เช่น กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ อาหาร ชิ้นส่วน ขณะที่อีก 18 บริษัทที่ตอบแบบสอบถามยังไม่มีแผนการลงทุน ทั้งนี้นักลงทุนส่วนใหญ่มองว่าสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนในพื้นที่อีอีซีที่รัฐบาลนำมาใช้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะมาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 15 ปี และการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 อีก 5 ปี หลังได้รับการลดหย่อนสูงสุด 15 ปีแล้ว รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ แต่ทั้งนี้ได้เสนอแนะให้ภาครัฐเร่งปรับปรุงขั้นตอนการขออนุญาตให้รวดเร็วขึ้น และต้องการให้รัฐบาลไทยรับประกันนโยบายการลงทุนในระยะยาว โดยเฉพาะการปรับปรุงโครงสร้างการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน หรือ PPP รวมถึงต้องการให้เร่งพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงมารองรับอุตสาหกรรมไฮเทคซึ่งเป็นเป้าหมายของรัฐบาลไทย / เตรียมสภาพแวดล้อมเพื่อนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ ปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการลงทุน และปรับปรุงด้านการขนส่งให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน