BAM พร้อมจัดที่ดิน หนุนสร้าง "บ้านมั่นคง" ให้ผู้มีรายได้น้อย

BAM พร้อมจัดที่ดิน หนุนสร้าง "บ้านมั่นคง" ให้ผู้มีรายได้น้อย

BAM พร้อมจัดที่ดิน หนุนสร้าง "บ้านมั่นคง" ให้ผู้มีรายได้น้อย
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

BAM หนุนนโยบายรัฐช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง จับมือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนสนับสนุนโครงบ้านมั่นคง หวังแก้ไขปัญหาชุมชนในระยะยาว

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา นายสมพร มูลศรีแก้ว รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการบ้านมั่นคงสหกรณ์เคหสถานชุมชนมหาดไทย ซอยลาดพร้าว 101 เขตบางกะปิ พร้อมทั้งร่วมหารือถึงแนวทางการให้การสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคง โดยมี นายธนัช นฤพรพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ให้การต้อนรับ

นายสมพร มูลศรีแก้ว รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ BAM กล่าวว่า BAM ในฐานะองค์กรของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย มีนโยบายในการสนับสนุนนโยบายของรัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัย โดยการหารือร่วมกันในครั้งนี้ บริษัทฯ มีความยินดีให้การสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคง ในส่วนของที่ดินเปล่า หรือห้องชุด ซึ่งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมีเป้าหมายดำเนินโครงการ พร้อมทั้งจัดหาที่ดินที่มีความเหมาะสมสำหรับสร้างบ้านมั่นคงให้กับชุมชนได้พิจารณาเลือกสรร รวมถึงห้องชุดพร้อมอยู่ในราคาพิเศษ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนด้านโครงการCSR เพื่อการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนบ้านมั่นคงอีกด้วย

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาทาง พอช. ได้เสนอซื้อที่ดินจาก BAM จำนวน 5 แปลง ได้แก่ ที่ดินบึงนายพล จำนวน 4 แปลง และที่ดินอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 แปลง และในโอกาสต่อไปทั้งสองหน่วยงานจะมีการหารือร่วมกัน เพื่อจัดหาที่ดินหรือห้องชุดที่มีความเหมาะสมสำหรับโครงการบ้านมั่นคงในอนาคต

อย่างไรก็ดี ความร่วมมือระหว่าง BAM กับ สถาบันองค์กรพัฒนาชุมชนครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยสนับสนุนสร้างทางเลือกให้กับชุมชนในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ตลอดจนเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับสังคม ซึ่งโครงการบ้านมั่นคงที่ BAMสนับสนุนด้านที่ดินและห้องชุดพักอาศัย จะมีการพิจารณาซื้อ – ขายในราคาที่เหมาะสมต่อไป

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook