ธอส.เตรียม1หมื่นล.ออกสินเชื่อบ้านFOR HOME

ธอส.เตรียม1หมื่นล.ออกสินเชื่อบ้านFOR HOME
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เตรียมวงเงิน 10,000 ล้านบาท จัดทำสินเชื่อบ้าน “FOR HOME” อัตราดอกเบี้ย 2.90% นาน 2 ปีแรก

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนโยบายรัฐบาลในการสร้างโอกาสทำให้คนไทยได้มีบ้าน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชน ล่าสุดธนาคารได้เตรียมกรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท จัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้าน “FOR HOME” อัตราดอกเบี้ยคงที่ ปีที่ 1-2 เท่ากับ 2.90% ต่อปี ปีที่ 3 ดอกเบี้ยเท่ากับ 4.50% ต่อปี ที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้  กรณีลูกค้าสวัสดิการดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี กรณีกู้ซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR เท่ากับ 6.75% ต่อปี) ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น และซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยพร้อมกับกู้เพื่อซื้อ หรือไถ่ถอนจำนอง วงเงินให้กู้ต่อรายไม่เกิน 3 ล้านบาท พิเศษ!! ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ) และค่าจดทะเบียนจำนอง (0.50% ของวงเงินกู้ตามสัญญากู้เงิน) 

ลูกค้าที่สนใจใช้บริการสินเชื่อบ้าน “FOR HOME” สามารถติดต่อยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป และทำนิติกรรมภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์