ถกFTAไทย-ชิลีนัดแรกขับเคลื่อนการค้า

ถกFTAไทย-ชิลีนัดแรกขับเคลื่อนการค้า
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เผย ประชุม FTA ไทย-ชิลี นัดแรก ขับเคลื่อนการค้าและการลงทุน หนุนขยายตลาดผลไม้

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมาธิการการค้าเสรีไทย-ชิลี ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและนโยบายด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกัน ซึ่งชิลีได้แสดงความสนใจลงทุนในภูมิภาคเอเชีย โดยมีการจัดตั้งหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนในปักกิ่งและโตเกียว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันในอนาคต และทั้งสองฝ่ายได้แสดงความพร้อมที่จะเริ่มการเจรจาข้อบทด้านการลงทุนภายใต้ความตกลง FTAไทย-ชิลี

นอกจากนี้ ไทยและชิลียังเห็นร่วมกันว่าสินค้าเกษตร โดยเฉพาะผลไม้เป็นกลุ่มสินค้าที่ทั้งสองฝ่ายสนใจที่จะขยายตลาดระหว่างกันให้มากขึ้น แต่ยังติดปัญหามาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ทำให้ยังไม่สามารถเข้าสู่ตลาดได้ ทั้งที่ได้ลดภาษีระหว่างกันเป็นร้อยละ 0 ภายใต้ความตกลง FTA ไปแล้ว โดยฝ่ายไทยได้เสนอสินค้ามังคุดและลำไยเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเรื่องสุขอนามัยจากชิลี ส่วนชิลีเสนอสินค้าลูกแพร์ให้กระทรวงเกษตรฯของไทยพิจารณา รวมไปถึงสินค้าเนื้อสัตว์ (เนื้อหมูและเนื้อวัว) และผลิตภัณฑ์นมด้วย