BOIขยายเวลาลงทุนเขตศก.พิเศษชายแดนถึงปี61

BOIขยายเวลาลงทุนเขตศก.พิเศษชายแดนถึงปี61
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บอร์ด BOI ขยายเวลาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนถึงปี 61 เว้นภาษีสูงสุด 8 ปี พร้อมไฟเขียว 2 โครงการมูลค่า 12,000 ล้านบาท

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ดบีโอไอซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติเห็นชอบขยายเวลานโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ออกไปอีก 1 ปี มีผลถึงสิ้นปี 2561 จากเดิมที่จะสิ้นสุดในสิ้นปี 2560 นี้ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ชายแดนมากขึ้น สอดคล้องแผนพัฒนาเขตอุตสาหกรรมในพื้นที่ชายแดน โดยสิทธิประโยชน์จะคงเดิมได้แก่ การยกเว้นภาษีเงินได้สูงสุด 8 ปี พร้อมกันนี้ที่ประชุมเห็นชอบเปิด 6 ประเภทกิจการ ซึ่งสิ้นสุดการให้ส่งเสริมไปแล้ว สามารถขอรับส่งเสริมได้จนถึงสิ้นปี 2561ได้แก่ กิจการผลิตวัสดุก่อสร้าง คลอบคุลมทุกประเภท กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกายและผลิตเครื่องสำอาง อาหารสัตว์  ซึ่งการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ 10 จังหวัด ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 จนถึงเดือนเมษายน 2560 มีโครงการยื่นขอรับส่งเสริมแล้วจำนวน 41 โครงการ เงินลงทุนรวม 8,578.7 ล้านบาท

นอกจากนี้บอร์ดบีโอไอมีมติเห็นชอบให้การส่งเสริมการลงทุนรวม 2 โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุน 11,983.5 ล้านบาท ประกอบด้วย การส่งเสริมขยายกิจการผลิตขนถ่ายสินค้าสำหรับเรือบรรทุกสินค้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือแหลมฉบังในการรองรับตู้สินค้าเพิ่มขึ้น และส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการค้าและการขนส่งทางน้ำในภูมิภาคเอเชีย และการส่งเสริมขยายกิจการขนส่งทางอากาศ ครอบคลุมถึงการขนส่งผู้โดยสาร ขนส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์และไปรษณียภัณฑ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินของอาเซียน