พาณิชย์ส่งเสริม Food Truck จับกระแสท่องเที่ยว

พาณิชย์ส่งเสริม Food Truck จับกระแสท่องเที่ยว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เร่งส่งเสริม Food Truck จับกระแสท่องเที่ยว สร้างรายได้ผู้ประกอบการรายย่อย ลดค่าครองชีพปชช.ในคราวเดียว

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ เร่งดำเนินการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน ผ่านโครงการหนูณิชย์พาชิม โดยมี Food Truck เป็นหนึ่งในโครงการลดค่าครองชีพด้วย โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี 2560  และตั้งเป้าให้มีรถเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 35 คัน ในปี 2560 ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถบริโภคอาหารปรุงสำเร็จในราคาประหยัดแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้มีทางเลือกในการขายอาหาร ได้ในหลากหลายรูปแบบมากขึ้น

โดยโครงการ Food Truck  กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการตามแนวทางประชารัฐ โดยร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร หอการค้าไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดันให้ Food Truck ได้รับความนิยมเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับในยุโรป โดยการส่งเสริมและสนับสนุน Food Truck ให้เป็นส่วนหนึ่งของร้านอาหารริมทาง (Street Food) ที่มีคุณภาพมาตรฐานรองรับการท่องเที่ยว ทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้สมกับที่กรุงเทพหมานครได้รางวัลเมืองที่มีร้านอาหาร Street Food ที่ดีที่สุดในโลก จากสำนักข่าว CNN