ธปท.คาดเศรษฐกิจQ2โตใกล้เคียงQ1

ธปท.คาดเศรษฐกิจQ2โตใกล้เคียงQ1
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผอ.ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธปท. เผย เศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ปี 60 โตใกล้เคียงไตรมาสแรก ตามการส่งออกที่ขยายตัวจากกำลังซื้อต่างประเทศ

นางสาวพรเพ็ญ สดศรีชัย ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า ธปท. คาดว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 จะเติบโตใกล้เคียงกับไตรมาสแรก จากการส่งออกที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากกำลังซื้อจากต่างประเทศที่ยังสูงอยู่ ส่วนกรณีค่าเงินบาทที่มีแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้หลายฝ่ายกังวลว่าจะกระทบต่อการส่งออก ธปท. มองว่าการส่งออกมีหลายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งออก ซึ่งปัจจัยไม่ใช่เพียงค่าเงินบาท ยังมีปัจจัยกำลังซื้อจากต่างประเทศที่ยังขยายตัว โดยค่าเงินบาทเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนค่ามีความเคลื่อนไหวทุกวัน ดังนั้นการส่งออกควรจะต้องเปรียบเทียบกับสกุลเงินของประเทศคู่ค้าด้วย หากมีอัตราใกล้เคียงกันแสดงให้เห็นว่าการส่งออกยังขยายตัวได้

ทั้งนี้ รายได้ภาคการเกษตรดีขึ้นตามราคาสินค้า แต่รายได้นอกภาคการเกษตรยังทรงตัว ขณะเดียวกันประชาชนยังใช้จ่ายด้วยความระมัดระวัง ดังนั้น ธปท. จะยังติดตามการบริโภคภายในประเทศและการบริโภคภาคเอกชนต่อไป