อภิรดีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านอบรมเจาะตลาดCLMV

อภิรดีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านอบรมเจาะตลาดCLMV
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบวุฒิบัตร ผู้ผ่านการอบรมเจาะตลาด CLMV ขยายความร่วมมือระหว่างกัน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม โครงการ “SMEs Genius Exporter: เจาะตลาด CLMV” จำนวน 72 ราย ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในหลักสูตรต้นแบบที่สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ที่กระทรวงพาณิชย์จัดตั้งขึ้นตามนโยบายรัฐบาล จัดทำเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับผู้ประกอบการอย่างครบวงจร โดยปัจจุบัน การค้า การลงทุนระหว่างประเทศของไทยไปยังกลุ่มประเทศ CLMV มีมูลค่าทางการค้าสูงและอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดด

โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 3 มีนาคม - 1 เมษายน 2560 ซึ่งทั้งหมดจะเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ TOP Thai Brand ในประเทศเวียดนาม สปป.ลาว ที่จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และพร้อมที่จะฝึกอบรมในครั้งต่อไปในช่วงต้นปี 2561