สศอ.มองEECเดินตามแผนดันจีดีพีโตได้5%

สศอ.มองEECเดินตามแผนดันจีดีพีโตได้5%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สศอ.ชี้หากภาครัฐเร่งลงทุนโครงการEEC ตามแผน ส่งผลจีดีพีประเทศขยายตัวตามเป้าร้อยละ 5

 

นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สศอ. เปิดเผยว่า สศอ. เตรียมหามาตรการจูงใจในการกระตุ้นกำลังการผลิตรถยนต์ หลังจากอุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงหดตัวต่อเนื่องเป็นผลมาจากการส่งออกไปยังประเทศกลุ่มตะวันออกกลางยังคงชะลอตัวลงร้อยละ12.08 โดยคาดหวังว่า หากสามารถกระตุ้นอุตสาหกรรมหลัก เช่น รถยนต์ที่มีสัดส่วนสูงสุดในสินค้าอุตสาหกรรมกลับมาฟื้นตัวได้จะส่งผลให้กำลังการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงผลผลิตสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้การบริโภคและการลงทุนในประเทศปรับตัวดีขึ้นเช่นกันและ อาจทำให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม กลับมาฟื้นตัว

อย่างไรก็ตามจากการที่อุตสาหกรรม คอนกรีต ซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 9.16% เป็นผลมาจากการเร่งรัดลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐบาล อาทิ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑลเส้นทางต่างๆ โครงการก่อสร้างทางหลวงระหว่างเมือง นอกจากนี้ หากรัฐบาลเร่งให้มีการลงทุนในโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ตามแผนงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เช่นการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเชื่อมต่อระบบขนส่งต่างๆ จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ที่ร้อยละ 5