สศอ.เผยดัชนีMPIเม.ย.หดตัวร้อยละ1.7

สศอ.เผยดัชนีMPIเม.ย.หดตัวร้อยละ1.7
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สศอ.เผย MPI เม.ย. ลดลงร้อยละ 1.7 ส่งผลภาพรวม 4 เดือนแรกปี 60 หดตัวร้อยละ 0.1 คงเป้าทั้งปีร้อยละ0.5-1.5

นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยถึงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม หรือ MPI เดือนเมษายน 2560 ว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนเมษายนปรับตัวลงเล็กน้อยร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำให้ 4 เดือนแรกของปี 2560 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวลงร้อยละ 0.1 ขณะที่ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและอัตราการใช้กำลังการผลิตเดือนเมษายน อยู่ที่ระดับ 100.07 หดตัวต่ำสุดในรอบ 2 ปีจากเดือนเมษายนปี 2558 อยู่ที่ระดับ 97.80 ส่วนกำลังการผลิตเมษายนอยู่ที่ร้อยละ 53.62 ต่ำสุดในรอบ 2 ปีจากช่วงเดียวกันของปี2558อยู่ที่ร้อยละ 53.47

ทั้งนี้อุตสาหกรรมในภาพรวมยังคงขยายตัวโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวในระดับ 2 Digit ร้อยละ 10.33 ขณะที่อุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงหดตัวต่อเนื่องเป็นผลมาจากการส่งออกไปยังประเทศกลุ่มตะวันออกกลางยังคงชะลอตัว อีกทั้งในเดือนเมษายนมีวันหยุดยาวต่อเนื่องมากกว่าปีก่อนทำให้อัตราการใช้กำลังการผลิตลดลง ด้านการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 7.5 นำเข้าสินค้าทุนขยายตัวร้อยละ 10.4 ส่วนการนำเข้า ส่วนการนำเข้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูปขยายตัวร้อยละ 13.1 แสดงให้เห็นว่าสินค้ากลุ่มส่งออกส่งสัญญานฟื้นตัวดีขึ้นต่อเนื่อง โดยอุตสาหกรรมที่เป็นบวก ได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แป้งมัน คอนกรีต ซีเมนต์ ปูนปลาสเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ และเครื่องปรับอากาศ

อย่างไรก็ตาม คาดว่าดัชนีผลผลิตอุตสากรรมครึ่งปียังคงทรงตัวทำให้ยังคงเป้า MPI ทั้งปีไว้ที่ร้อยละ 0.5-1.5 และคงเป้าอัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม หรือ GDP ไว้ที่ร้อยละ 1.0-2.0 เพื่อติดตามการส่งสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก