อุตตมตรวจRubberCityหนุนกองทุนSME

อุตตมตรวจRubberCityหนุนกองทุนSME
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีฯอุตสาหกรรม ตรวจคืบหน้า Rubber City พร้อมสนับสนุนกองทุน SME สร้างมูลค่าเพิ่ม มั่นใจสร้างรายได้ 6,000 ล้านบาท/ปี

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการ กนอ.สานพลังประชารัฐ ยกระดับ SME ยางไทย ก้าวไกลในนิคมอุตสาหกรรมยางพารา พร้อมติดตามความคืบหน้านิคมฯยางพารา จ.สงขลา พร้อม พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่า รัฐได้กำหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราให้ยั่งยืน โดยการสร้างมูลค่าเพิ่ม ผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปจากการวิจัยและพัฒนา เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยกระทรวงได้กำหนดการพัฒนามาตรการต่างๆ และมอบให้ กนอ. เป็นกำลังหลักในการดูแลพื้นที่นิคมทั่วประเทศ ซึ่ง Rubber City ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการลงทุนในพื้นที่ภาคใต้ เกิดการพัฒนาตามแนวทางประชารัฐทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการเชื่อมโยงคลัสเตอร์อุตฯยางพารา

นอกจากนี้กระทรวงพร้อมสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนพัฒนา SME ตามแนวทางประชารัฐให้กับผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถยกระดับเพิ่มมูลค่าสินค้า รวมถึงการสร้างแบรนด์และคุณภาพของสินค้าโดยเชื่อมั่นว่าหากมีการลงทุนจริงในโครงการ Rubber City เต็มพื้นที่ทั้ง 3 ระยะ จะเกิดมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 8,000 ล้านบาท สนับสนุนความต้องการใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบในพื้นที่เพิ่มเป็น 200,000 ตันต่อปี จากปัจจุบันอยู่ที่ 40,000 ตันต่อปี และสร้างรายได้กว่า 6,000 ล้านบาทต่อปี