ทุนจีนฮุบ! ตลาดผลไม้ไทย

ทุนจีนฮุบ! ตลาดผลไม้ไทย
Spring News

สนับสนุนเนื้อหา

นักวิชาการกังวลว่าล้งจีนที่มารับซื้อผลไม้ในไทยมากขึ้น จะเข้ามาควบคุมตลาดและราคาผลไม้ไทยในอนาคต


วัน 30 พ.ค.60–ดร.อัทธิ์ พิศาลวาณิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า พ่อค้าคนกลาง หรือ ล้งผลไม้จากจีนที่เข้ามาทำตลาดผลไม้ในไทยมีแนวโน้มมากขึ้น และไม่ได้จำกัดเฉพาะล้งทุเรียน ล้งมังคุด ล้งลำไย แต่ได้ขยายไปสู่ผลไม้ชนิดอื่น เช่น ล้งมะพร้าว ล้งมะขาม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการตลาดจีนที่ต้องการผลไม้ไทยมากขึ้น

จากการศึกษาพบว่าปี 2559 มีล้งจีนในไทย 1,094 ราย ในจำนวนนี้เป็นล้งทุเรียน 556 ราย เพราะทุเรียนเป็นผลไม้ไทยที่คนจีนนิยมมากที่สุด รองลงมาเป็นล้งลำไยและล้งมังคุด

สำหรับล้งทุเรียน จะเข้าไปเจรจาเหมาซื้อทุเรียนทั้งสวน คัดเฉพาะสินค้าเกรด A จ่ายค่ามัดจำ 5-10 % และส่งแรงงานมาเก็บทุเรียนเอง จากนั้นนำมาคัดเกรด-บรรจุกล่อง และส่งออกไปจีน ฮ่องกงและเวียดนาม

ดร.อัทธ์ ได้อธิบายพัฒนาการของล้ง หรือ ผู้รวบรวมผลไม้จากสวน โดยก่อนปี 2549 ชาวสวนขายผลไม้ให้พ่อค้าคนกลางท้องถิ่น จากนั้นพ่อค้าคนกลาง ส่งไปขายตลาดสี่มุมเมือง หรือ ชาวสวนนำไปขายตลาดสี่มุมเมืองเอง

ต่อมาปี 2551 เริ่มมีล้งเกิดขึ้น โดยพ่อค้าคนกลางท้องถิ่นส่งผลไม้ให้ล้งคนไทย หรือ ชาวสวนขายตรงให้ล้งคนไทย แต่ในช่วง 5-6 ปี ที่ผ่านมา เริ่มมีล้งจีนขึ้นมารับซื้อผลไม้จากพ่อค้าคนกลางท้องถิ่น และตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมาชาวสวนขายให้ล้งจีนโดยตรง ในขณะที่ล้งไทยที่ยังเหลืออยู่ทำหน้าที่ส่งผลไม้ให้ล้งจีนด้วย