ครม.ไฟเขียว Thailand Future Fund

ครม.ไฟเขียว Thailand Future Fund
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ครม.ไฟเขียว Thailand Future Fund ลงทุนสร้างทางด่วน 2 สายวงเงินรวม 44,819 ล้านบาท

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย หรือ Thailand Future Fund โดยเป็นกองทุนปิด ไม่จำกัดอายุของกองทุน มูลค่าการระดมทุน 100,000 ล้านบาท และสามารถเพิ่มได้ในอนาคต ซึ่งในเบื้องต้นนั้นจะใช้โครงการทางพิเศษฉลองรัช และโครงการทางพิเศษบูรพาวิถี เพื่อเข้ามาระดมทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

อย่างไรก็ตามวงเงินที่ได้จากการระดมทุนนั้น จะใช้ในการก่อสร้างโครงการของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ใน2 โครงการรวมวงเงิน 44,819 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการทางพิเศษพระราม3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก กรุงเทพด้านตะวันตก วงเงินลงทุน 30,437 ล้านบาท และโครงการทางด่วนชั้นที่ 3 สายเหนือตอน N2 และ ระเบียงตะวันออกวงเงินลงทุน 14,382 ล้านบาท