พณ.เชิญร้านค้าส่งท้องถิ่นเป็นพี่เลี้ยงโชวห่วย

พณ.เชิญร้านค้าส่งท้องถิ่นเป็นพี่เลี้ยงโชวห่วย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เชิญผู้บริหารร้านค้าส่งท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นพี่เลี้ยงโชวห่วยรายย่อย สร้างความเข้มแข็งให้ค้าส่งค้าปลีกไทยมาแล้วอย่างต่อเนื่อง

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทยขนาดใหญ่ในท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ ในสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจและโลจิสติกส์ การจัดร้านค้าและการวางสินค้า การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีกให้สามารถบริหารการจัดซื้อและส่งเสริมกิจกรรมการตลาดร่วมกัน ซึ่งขณะนี้ มีร้านค้าส่งต้นแบบผ่านการส่งเสริมและพัฒนาแล้วกว่า 130 ร้านค้าทั่วประเทศ

โดยทางกรมฯ จะเชิญผู้บริหารร้านค้าส่งท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นพี่เลี้ยงให้กับร้านโชวห่วยเครือข่ายรายย่อยในการบริหารจัดการและปรับภาพลักษณ์ร้านค้าเพื่อให้เป็นร้านค้าที่ดี และร้านที่ใช่รู้ใจลูกค้า นำสินค้าธงฟ้าประชารัฐไปจำหน่าย ซึ่งจะช่วยในการเพิ่มยอดขาย ทั้งนี้ ในเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถช่วยเหลือร้านโชวห่วยได้ไม่ต่ำกว่า 5,000 ร้านค้า เพื่อดำรงธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทยให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน