สรท.เตรียมหารือธปท.ดูแลเงินบาทหลังแข็งค่า

สรท.เตรียมหารือธปท.ดูแลเงินบาทหลังแข็งค่า
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ประธาน สรท.เตรียมหารือ ธปท. ดูแลเงินบาทหลังทุนไหลเข้า ดันแข็งค่า ห่วงกระทบส่งออก

นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย  เปิดเผยว่าภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ สภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือฯจะเตรียมเข้าพบธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อรายงานสถานการณ์ส่งออกสินค้าไทยให้กับ ธปท. ได้รับทราบ พร้อมกับจะมีการหารือมาตรการดูแลค่าเงินบาทของไทย หลังจากในช่วงที่ผ่านมามีเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศไหลเข้ามาในไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะส่งผลให้ค่าเงินบาทของไทยแข็งค่าเร็วขึ้นจากปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 34.04 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้สภาผู้ส่งออกฯกังวลว่าการที่ค่าเงินบาทแข็งค่าเพิ่มขึ้นจะส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกโดยตรงทั้งในด้านของต้นทุนและขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้ปัญหาการขาดแคลนตู้บรรจุสินค้าสำหรับการส่งออกยังมีผลกระทบต่อการส่งออกเนื่องจากการปรับตัวของสายเรือที่ลดการจัดสรรตู้สินค้าให้กับผู้ส่งออกต้นทางเพราะไม่สามารถแบกรับต้นทุนในการขนส่งตู้เปล่ามาให้กับผู้ส่งออกไทย ทำให้ไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าในต่างประเทศได้ทันตามกำหนด