กบข.เร่งแก้พ.ร.บ.ปรับสมดุลสมาชิกกองทุน

กบข.เร่งแก้พ.ร.บ.ปรับสมดุลสมาชิกกองทุน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กบข. เร่งแก้กฎหมายทั้งการการรับโอนเงิน และปรับสมดุลตามอายุ พร้อมสำรวจความเห็นตัวแทนสมาชิก

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. กล่าวถึงความคืบหน้าการยกร่างแก้ไขพระราชบัญญัติ กบข. ว่า ในขณะนี้ผ่านความเห็นชอบหลักการแล้ว จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พร้อมกันนี้ยังมีการสำรวจความเห็นจากตัวแทนสมาชิก ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยในทุกประเด็นที่แก้ไขใน พ.ร.บ. ได้แก่

การรับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน การส่งเงินสะสมไม่เกินร้อยละ 30 และการเกษียณเกินอายุ 60 ปี สามารถถอนเงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชน์ออกไปได้ก่อน รวมทั้งสมาชิกออมต่อมีสิทธิเลือกแผนลงทุน กองทุนสามารถขยายขอบเขตลงทุนเงินสำรองได้มากขึ้น สามารถนำเงินประเดิม เงินชดเชย มาเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ และสมาชิกใหม่หลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช้ หากไม่ใช้สิทธิเลือกแผนลงทุน กบข.สามารถบริหารเงินให้ในแผนสมดุลตามอายุ จากนั้น กบข.จะดำเนินการ รับฟังความเห็นเพิ่มเติมให้ครบถ้วน เสนอคณะรัฐมนตรี และเข้าสู่กระบวนการออกกฎหมายต่อไป