EECดึงธ.จีนลงนามสนับสนุนทุนผู้ประกอบการ

EECดึงธ.จีนลงนามสนับสนุนทุนผู้ประกอบการ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

EEC ดึงธนาคารจีน ICBC ลงนามร่วมสนับสนุนทุนแก่ผู้ประกอบการไทย-จีน ลงทุนในพื้นที่

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี กล่าวภายหลังลงนามบันทึกความเข้าใจกับธนาคาร ICBC สาธารณรัฐประชาชนจีน และสมาคมธนาคารไทย ว่า การลงนามครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในการวางแผนความร่วมมือทางการเงินกับธนาคารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เป็นรายแรกในอีอีซี โดยธนาคาร ICBC จะให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ประกอบการไทยและจีนที่เข้ามาลงทุน รองรับนักลงทุนที่มีศักยภาพใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เนื่องจากมองว่าจีนมีแนวโน้มเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้จำนวนนักลงทุนจีนที่ขอรับส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ขึ้นมาเป็นอันดับที่ 1 กว่า 2,900 ราย โดยภายใน 1 ปี คาดว่าจะมีนักลงทุนทั้งของจีนและไทยเข้ามาลงทุนในกิจการขนาดใหญ่ในพื้นที่ EEC จำนวน 30 ราย และจะเริ่มเห็นคำขอรับส่งเสริมการลงทุนภายใน 2-3 เดือนข้างหน้า พร้อมได้ตั้งเป้าหมายให้ EEC เป็นศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาค พร้อมมีแนวคิดศึกษาเรื่องการจัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตรา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนในอนาคตด้วย