SCGมุ่งลงทุนนวัตกรรมรับการเปลี่ยนแปลงโลก

SCGมุ่งลงทุนนวัตกรรมรับการเปลี่ยนแปลงโลก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

SCG มุ่งลงทุนนวัตกรรม เทคโนโลยี พัฒนาบุคคากร รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือเอสซีจี กล่าวในการสัมมนา เปลี่ยน ให้ทันโลก ว่า การปรับเปลี่ยนขององค์กรเพื่อสอดรับการเปลี่ยนแปลงของโลก บริษัทได้มุ่งเน้นการลงทุนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเกิดกาปรรับตัว และต้องปรับตัวได้เร็ว ทันต่อสถานการณ์ พร้อมกันนี้บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาแผนการลงทุนของบริษัทในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC โดยคาดว่าจะสรุปแผนการลงทุนได้ในช่วงปลายปีนี้