เลขาธิการEECคาดปรับโครงสร้างดันGDPโต4.5-5%

เลขาธิการEECคาดปรับโครงสร้างดันGDPโต4.5-5%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เลขาธิการ EEC เร่งปรับโครงสร้างดึงลงทุน ช่วยหนุน GDP ไทยโต 4.5-5% เงินลงทุน 300,000 ล้านบาทต่อปี

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC กล่าวในการสัมมนา เปลี่ยน ให้ทันโลก ในหัวข้อ Road Map EEC ว่า ภาครัฐให้ความสำคัญในการพัฒนาโครงการ EEC เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกับภูมิภาคต่างๆ และเพื่อให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง โดยมีเป้าหมายภายใน 5 ปี ให้ประชาชนได้ใช้โครงสร้างพื้นฐาน จากสนามบิน รถไฟความเร็วสูง รถไฟรางคู่ เกิดการจ้างงานใหม่ ไม่น้อยกว่า 100,000 ตำแหน่ง จากโครงการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ เกิดผู้ประกอบการ SMEs บน E - commerce ที่เชื่อมอุตสาหกรรมและธุรกิจใหม่ มีธุรกิจบริการที่มีรายได้สูง มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 1 เท่าตัวเป็น 40 ล้านคน จากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC ซึงในปีนี้จะมี 5 โครงการหลักที่เห็นเป็นรูปธรรม ได้แก่ โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา เพิ่มอัตรารองรับผู้โดยสารเป็น 15 ล้านคน ก่อนพัฒนาให้สามารถรองรับเพิ่มเป็น 30 และ 60 ล้านคน โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-ระยอง เพื่อเชื่อมโยงสนามบินพาณิชย์ 3 แห่ง โครงการพัฒนาเมืองแห่งอนาคต โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 โครงการรถไฟทางคู่ เชื่อมโยงท่าเรือ 3 แห่ง ทั้งนี้ภาครัฐได้วางกฏหมายสำคัญเพื่อสนับสนุนการลงทุนภาคเอกชน โดยเฉพาะพ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน และพ.ร.บ.กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ที่ประกาศใช้และให้สิทธิประโยชน์ดึงดูดการลงทุน นอกจากนี้ยังมี พ.ร.บ.การนิคมใหม่ พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิเศษ และพ.ร.บ.พื้นที่ EEC ที่อยู่ระหว่างเสนอเข้าที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาอนุมัติ 

โดยมั่นใจว่าหากมีการลงทุนตามเป้าหมายใน EEC จะช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยเติบโตได้ถึงร้อยละ 4.5 - 5 จากปัจจุบันเติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 3 เกิดเม็ดเงินลงทุน 300,000 ล้านบาท/ปี โดยหากไทยไม่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างไม่เกิดการลงทุนด้านเทคโนโลนี ไทยจะตกมาอยู่ที่อันดับ 25 จากอันดับ 20 ของระบบเศรษฐกิจ โดยเวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซียจะแซงหน้าไทยแน่นอน