บขส.ร่วมมือธกส.เพิ่มช่องทางขายข้าวสาร

บขส.ร่วมมือธกส.เพิ่มช่องทางขายข้าวสาร
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บขส. ร่วมมือ ธกส. เพิ่มช่องทางการจำหน่ายข้าวสารช่วยชาวนาในสถานีขนส่ง พร้อมสนับสนุนให้ผู้บริโภครับประทานข้าวสารคุณภาพ ราคาประหยัด

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ได้ประชุมหารือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เพื่อจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพิ่มช่องทางการจำหน่ายข้าวสารช่วยเหลือชาวนาที่เข้าร่วมโครงการกับ ธกส. โดยมีกรอบแนวทางความร่วมมือ ดังนี้ ให้ ธกส.จัดตั้งบูธจำหน่ายข้าวสารของเกษตรกรชาวนาไทยที่ร่วมโครงการฯ ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร, เอกมัย, ถนนบรมราชชนนี) สถานีเดินรถรังสิต และสถานีขนส่งผู้โดยสารในส่วนภูมิภาค ได้แก่ สุพรรณบุรี หล่มสัก สุราษฎร์ธานี ภูเขียว นอกจากนี้ ได้ให้การสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายข้าวสารในสหกรณ์ร้านค้า พนักงานบริษัทขนส่ง จำกัด เพื่อจำหน่ายให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไป ทั้งในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) และสถานีเดินรถรังสิต รวมทั้งสนับสนุนจัดทำของที่ระลึกจากข้าวสาร เพื่อใช้ในกิจกรรมของบริษัทฯ และสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ร่วมกัน ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ

จากการประชุมหารือ คาดว่าทั้งสองหน่วยงานจะสามารถลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ได้ภายในเดือนมิถุนายน 2560 ซึ่งโครงการนี้จะช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายข้าวสารของเกษตรกรที่ร่วมโครงการกับ ธกส. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริโภคได้รับประทานข้าวสารที่มีคุณภาพราคาประหยัดสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล