พณ.มั่นใจประมูลข้าวล็อตสุดท้ายขายได้หมด

พณ.มั่นใจประมูลข้าวล็อตสุดท้ายขายได้หมด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ มั่นใจเปิดประมูล เพื่อการบริโภคล็อตสุดท้ายในสต๊อก 1.82 ล้านตัน ขายได้เกือบทั้งหมดจากเอกชนที่ยื่นซอง 58 ราย

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการเปิดยื่นซองประมูลข้าวในสต๊อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 2/2560 จำนวน 1.82 ล้านตัน และมีภาคเอกชนที่สนใจเข้าร่วมยื่นซองจำนวน 58 ราย เชื่อว่าจะสามารถขายได้เกือบทั้งหมด เนื่องจากเป็นข้าวเพื่อการบริโภคล็อตสุดท้ายในคลังของรัฐบาล โดยคณะทำงานจะมีการพิจารณา ผลการยื่นซองในวันที่ 26 พฤษภาคม นี้ และเสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวพิจารณาในวันที่ 31 พฤษภาคม ก่อนเสนอประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. พิจารณาอนุมัติขายต่อไป 

และหากการเปิดประมูลในครั้งนี้สามารถขายทั้งหมดจะเหลือข้าวในสต๊อกของรัฐบาลเพื่อรอระบายอีกจำนวน 2.5 ล้านตัน ซึ่งเป็นข้าวที่จะเปิดประมูลเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดจึงมั่นใจว่าข้าวในสต๊อกของรัฐบาลจะไม่กดดันราคาข้าวที่อยู่ในมือของเกษตรกร