มตินบข.ขายข้าวเข้าอุตฯได้5แสนตัน

มตินบข.ขายข้าวเข้าอุตฯได้5แสนตัน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุม นบข.อนุมัติขายข้าวเข้าอุตสาหกรรมได้ 5 แสนตัน แจ้งผู้ชนะประมูลทำสัญญาใน 15 วัน

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึง ผลการพิจารณาระบายข้าวเพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 1 ปี 2560 จำนวน 1.03 ล้านตัน ว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวได้พิจารณาแล้ว อนุมัติขายให้กับผู้เสนอราคาสูงสุด 10 ราย ในจำนวน 81 คลัง คิดเป็นปริมาณ 5 แสนตัน มูลค่า 1,523 ล้านบาท โดยคณะกรรมการนโยบายบริหารและจัดการข้าว หรือ นบข. ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว โดยหลังจากนี้ทางกรมฯจะแจ้งให้ผู้ชนะการประมูลเข้ามาทำสัญญากับทาง อคส. และ อ.ต.ก. ภายใน 15 วัน โดยข้าวในส่วนที่เหลืออีกประมาณ 5 แสนตัน นั้นจะเปิดประมูลในครั้งต่อไปเดือนกรกฎาคม

ในขณะที่การส่งออกข้าวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-17 พฤษภาคม สามารถส่งออกได้แล้ว 4.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.3 มูลค่า 1,911 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 ทำให้มั่นใจว่าในปีนี้จะสามารถส่งออกได้ตามเป้า 9.5 ล้านตัน หรือ อาจมากถึง 10 ล้านตัน ตามความต้องการของตลาดที่มีมากขึ้น