สสว.พาSMEบุกตลาดตุรกีจับคู่ค้ายอดขาย85ล.

สสว.พาSMEบุกตลาดตุรกีจับคู่ค้ายอดขาย85ล.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สสว. ดัน SMEs ไทย 28 ราย บุกตลาดตุรกี จับคู่เจรจาธุรกิจ 53 คู่ค้า สร้างยอดขาย 85 ล้านบาท

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ร่วมกับองค์การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งตุรกีจัดงานเจรจาการค้าระหว่าง SMEs ไทย-นักธุรกิจตุรกีในงาน “Thai-Turkish SMEs B2B Meeting” ระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2560 ณ ประเทศตุรกี  ซึ่ง สสว. คัดเลือกนำผู้ประกอบการ SMEs ไทยที่มีศักยภาพกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับ (SME Strong /Regular Level) จำนวน 28 ราย ร่วมเจรจากับนักธุรกิจตุรกีกว่า 80 ราย ทำให้เกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจได้ 53 คู่ค้า สามารถสร้างยอดขายจากการเจรจาครั้งนี้ได้ทั้งสิ้น 85 ล้านบาท ซึ่งผู้ประกอบการได้นำสินค้าและบริการใน 6 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ อาหาร เครื่องสำอาง สปา เครื่องประดับ ท่องเที่ยว และของตกแต่งบ้าน โดยกลุ่มสินค้าและบริการที่ได้รับความสนใจมากที่สุดจากนักธุรกิจของตุรกี คือ สินค้าอาหารประเภทขนมขบเคี้ยวและผลไม้ของไทย เช่น ผลไม้อบแห้ง ถั่วหิมพานต์เคลือบเกล็ดมะพร้าว มะพร้าว มะขาวฝัก ขมิ้นสด เป็นต้น รองลงมาเป็นบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่สื่อถึงความเป็นไทยและนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสินค้าและบริการด้านความงามและสปา ตามลำดับ 

นอกจากนี้ ฝ่ายตุรกีแจ้งว่าเตอร์กิชแอร์ไลน์ ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติตุรกีกำลังจะเปิดเที่ยวบินตรงจากอิสตันบูลมายังภูเก็ต ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างไทยและตุรกีซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อการขยายตัวด้านการค้า และการท่องเที่ยวช่วยทำให้สินค้าและบริการของทั้งสองฝ่ายเป็นที่รับรู้มากยิ่งขึ้นในหมู่ผู้บริโภค