นายกฯใช้ม.44ลดขั้นตอนลงทุนEEC

นายกฯใช้ม.44ลดขั้นตอนลงทุนEEC
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรัฐมนตรี ใช้ ม.44ลดขั้นตอนลงทุน EEC ขณะต่างชาติถือหุ้นเกิน 50% ในอุตสาหกรรมซ่อมอากาศยาน

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 44 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเร่งดำเนินการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก หรือ EEC ใน 3 เรื่อง ได้เแก่ ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ของโครงการหรือกิจการสำคัญและเร่งด่วนของอีอีซีเป็นการเฉพาะ พร้อมให้คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษเพิ่มเติม จากผู้ขออนุญาตได้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษแก่คณะกรรมการผู้ชำนาญการ โดยให้ใช้เวลาพิจารณาดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาไม่เกิน 1 ปี  2.การเร่งกระบวนการและลดขั้นตอนในการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือ PPP เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการดำเนินการ และ 3.การกำหนดให้ต่างชาติสามารถถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ในกิจการหน่วยซ่อมอากาศยาน เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่มีเทคโนโลยีสูงและมีสิทธิบัตริสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นๆ จึงจะไม่ยอมลงทุน หากมีผู้ถือหุ้นอื่นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนั้นจึงปรับปรุงลักษณะของผู้ได้รับใบรับรองในเขตอีอีซีเป็นพิเศษ โดยไม่ต้องดำเนินตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศเดิม  เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างรวดเร็ว