ก.คมนาคมเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ก.คมนาคมเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงคมนาคม เดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการท่องเที่ยวและขนส่งฯ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคมกล่าวในโอกาสเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการโครงสร้างพื้นฐาน ว่า เป็นการประชุมเพื่อรับโจทย์จากคณะกรรมการคณะใหญ่ เพื่อดำเนินตามนโยบายในการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ. ศ. 2558 – 2565 และแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วนปี 2560 หรือ Action Plan เบื้องต้นทางคณะกรรมการชุดใหญ่ได้มอบหมายให้เร่งพัฒนาเส้นทางเพื่อรองรับด้านการท่องเที่ยวและการขนส่ง เชื่อมโยงสู่ทุกภูมิภาคให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก พร้อมกันนี้ได้เน้นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านคมนาคมขนส่ง และเร่งผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งในส่วนที่ไม่สมบูรณ์หรือเป็นคอขวดตามแนวเส้นทางหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งมากขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

อย่างไรก็ตาม กระทรวงคมนาคมจะต้องมีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุด